เกี่ยวกับแผ่นดินไหว
ความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว/สาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหว/หน่วยวัดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และขนาดของแผ่นดินไหวตามมาตราริคเตอร์(Japanese Seimics Intensity Scale and Richter Magnitude Scale)/คลื่นซึนามิ(Tsunami)/อาฟเตอร์ช็อค(เหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวย่อย ๆ ตามมาหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ไปแล้ว)

| ความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว(地震、じしん、Jishin) หมายถึง "พื้นดินสั่นสะเทือน"( พื้นดินสั่นไหว )
อาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างต่างๆอาจพังทลาย รั้วกำแพงอาจล้ม ภูเขาอาจถล่ม เนื่องจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน
นอกจากนั้น บริเวณใกล้ชายฝั่งทะเล บางครั้งอาจเกิดคลื่นซึนามิตามมา
หลังจากเกิดแผ่นดินไหว คลื่นขนาดใหญ่สูงราว 10 เมตร จะพัดกรูกันเข้ามาไม่ถึง 5 นาที อาจทำให้ทั้งผู้คนและสิ่งก่อสร้างถูกพัดพาไปด้วย

<ความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่>

"ภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิน อวาจิ (the Great Hanshin Awaji Earthquake)"(ความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวทางตอนใต้ จ.เฮียวโกะ(the Southern Hyogo Earthquake)(M7.3))
สนับสนุนข้อมูลจาก
"神戸 災害と戦災 資料館"、神戸市(Kobe City)
"ภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่คันโต(the Great Kanto Earthquake)" (ความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวคันโต(M7.9)) (คันโต=ภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางของญี่ปุ่นประกอบด้วยจ.โตเกียว จ.คะนะงะวะ จ.ชิบะ จ.ไซตะมะ จ.อิบะระงิ จ.โตะจิงิ และ จ.กุมมะ)
อ้างอิงจาก 地震資料室、
国立科学博物館
(National Science Museum)

ตารางต่อไปนี้ เป็นแผ่นดินไหว 5 ครั้งที่รุนแรงที่สุดที่สูญเสียชีวิตผู้คนจำนวนมาก ในบรรดาเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อุบัติขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ภายในปี คศ.1868(ต้นสมัยเมจิ)ถึง คศ.2005

No. คริตส์ศักราช เดือน วันที่ ชื่อแผ่นดินไหว ขนาดแผ่นดินไหว

ผู้เสียชีวิต

สาเหตุความเสียหายที่สำคัญ
1 1923   9   1 แผ่นดินไหวคันโต(the Kanto Earthquake)(ภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่คันโต(Kanto Daishinsai) 7.9 105,385 อัคคีภัย
2 1896   6 15 แผ่นดินไหวซันริคุ(Sanriku Earthquake) 8.5 21,959 คลื่นซึนามิ
3 1891 10 28 แผ่นดินไหวโนบิ (Noubi Earthquake) 8.0 7,273 การสั่นสะเทือน
4 1995   1 17 แผ่นดินไหวทางตอนใต้ จ.เฮียวโกะ(Southern Hyogo Earthquake)(ภัยพิบัติแ) 7.3 5,502 การสั่นสะเทือน
5 1948   6 28 Fukui Earthquake 7.1 3,728 การสั่นสะเทือน
*จำนวนผู้เสียชีวิต ตัวเลขที่ทราบทันทีหลังแผ่นดินไหว
จัดทำขึ้นตามข้อมูลของ "関東大震災-大東京圏の揺れを知る"、武村雅之、鹿島出版会、2003、
"地震の揺れを科学する-みえてきた強震動の姿"、山中浩明、東京大学出版会、2006

แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ แต่รวมถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อ 100 กว่าปีที่ผ่านมา,กล่าวกันว่าจะเกิดขึ้นซ้ำๆ ในระยะสั้นทุก 70-80 ปี,ในระยะยาว 150-200 ปี

เว็ปไซต์เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและคลื่นซึนามิมีมากมาย แต่ขอแนะนำบางส่วนตามด้านล่างนี้

<แผ่นดินไหว>

•阪神•淡路大震災 写真から見る震災
(เว็บไซต์ของ"神戸 災害と戦災 資料館"、神戸市(Kobe City))
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/010/shiryokan/
earthquake/earthquake03.html

•震災文庫デジタルギャラリー
(เว็บไซต์ของ"神戸大学附属図書館震災文庫"、神戸大学附属図書館(Kobe Univ. Library))
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/eqb/dlib/eqbdlib-photo.html

•"地震を知ろう 地震災害から身を守るために"
(เว็บไซต์ของ地震調査研究推進本部(The Headquarters for Earthquake Research Promotion))
http://www.jishin.go.jp/main/pamphlet/kodomopanf/pdf/jishin01.pdf

•ライブラリー室 1995年1月17日 阪神淡路大震災
(เว็บไซต์ของ"地震報道映像ライブラリー")
http://library.skr.jp/hansindaisinsai.htm

<คลื่นซึนามิ>

•津波防災研究センター写真館
(เว็บไซต์ของ港湾空港技術研究所 津波防災研究センター(The Port and Airport Research Institute (PARI))) http://www.pari.go.jp/bsh/ky-skb/trc/pw.pdf

•Java Tsunami Report from Pangandaran
(เว็บไซต์ของ京都大学 防災研究所 James Mori)
http://www.eqh.dpri.kyoto-u.ac.jp/~mori/java/java-tsunami.html

•津波防災学習教材
(เว็บไซต์ของINS 津波防災研究会)
http://www.cande.iwate-u.ac.jp/mizu/moving_india.htm